Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

Εἰς τόν ἑορτάζοντα π. Νικόλαο Μεσσαλᾶ· ὑπεύθυνο τῆς Νεανικῆς μας ὁμάδας...

Εἰς τόν ἑορτάζοντα π. Νικόλαο Μεσσαλᾶ· ὑπεύθυνο τῆς Νεανικῆς μας ὁμάδας τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τριῶν Ἱεραρχῶν, εὐχόμαστε:
 
Ο Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπως τόν ἀνέδειξε λειτουργό τοῦ ἐπιγείου θυσιαστηρίου, νά τόν καταστήσει, ἐν ἡμέρα κρίσεως, ἄξιο λειτουργό καί τοῦ ὑπερουρανίου θυσιαστηρίου του.
 
Ἐπίσης, νά τοῦ δίδει τήν κατ' ἄμφω ὑγεία , καί να τόν προικίζει μέ θεῖες δωρεές καί χάρι, "ὑπέρ ἀριθμόν τῶν τριχῶν τοῦ πώγωνος αὐτοῦ".
 
Υἱικῶς, 
Τά "παιδιά" σας!

1 σχόλιο: